ביקורת פנימית

שירותים

תהליך ביקורת פנימית הוא תהליך שמיועד

לבקר את פעילותו של הארגון ולהבטיח שהתהליכים העסקיים המתרחשים בו, מבוצעים בצורה יעילה וסדירה שעולה בקנה אחד עם מטרות הארגון ועם הנהלים שהוגדרו על ידו.

במסגרת תהליך ביקורת פנימית, נבחנת ההלימה בין הדרישות, הנהלים, הכללים ומדיניות הארגון, ובין האופן בו הם מבוצעים בפועל. במקרים של אי הלימה בין שני הגורמים, עלול להיווצר מוקד של חוסר יעילות, אי סדרים ואף פעילות לא חוקית של הונאה, הפרת אמונים או מעילה בכספי הארגון, מה שמוביל בהכרח להפסד כספי לארגון ולעיתים אף לסיכון מעמדו וקיומו.

ביקורת חשבונות הוא תהליך המיועד לספק לארגון בקרה רציפה על התנהלותו הפיננסית והחשבונאית, ולוודא כי הוא עומד בדרישות הרגולטור מחד ובמטרותיו העסקיות מאידך. תהליך זה נדרש לניהול החשבונאי השוטף של הארגון, וכן להזנקה ויישום של מהלכים עסקיים המערבים שינויים מהותיים בניהולו הפיננסי.

משרד רו"ח ששון גוטהלף הרץ

אוחז בניסיון עשיר ומגוון ובסט שלם של יכולות מתקדמות בתחום המקצועי הנרחב של ביקורת פנים. שירותי הביקורת הפנימית של המשרד מסופקים לארגונים עסקיים, מלכ"רים, משרדי ממשלה, אגודות שיתופיות, עמותות ועוד. השירות מסופק במודל רציף וארוך טווח, במודל נקודתי על פי הצורך ואף במודל מיקור חוץ.

במסגרת שירות ביקורת פנימית של משרדנו, אנו מבצעים בדיקה מקיפה של התנהלות הארגון, ובכלל זה הנהלה ודירקטוריון, בעלי תפקידים והפרדת תפקידים, ניתוח וניהול סיכונים, ניהול חשבונאי כולל, נתיבי הון ונכסים ותהליכים פנימיים בהיבטים פיננסיים, רגולטוריים ואופרטיביים. כמו כן, נבחנים נתיבי חוץ דרכם מתנהל הארגון אל מול גורמים חיצוניים והלימה עם האינטרסים וצרכי הארגון.

במסגרת תהליך ביקורת פנימית,

המבוצע על ידי צוות רואי חשבון בעלי התמחות בתחום ביקורת הפנים במשרדנו, אנו מסייעים ללקוחותינו בהשגת שורה של יעדים להבטחת התנהלות תקינה ומסודרת של הארגון ובהלימה מלאה לאינטרסים העסקיים, הפיננסיים והרגולטוריים שלו:

  • זיהוי וגילוי של אי סדרים
  • זיהוי וגילוי של מוקדי חוסר יעילות ובזבוז
  • בחינת התנהלות בעלי תפקידים בכל הרמות הארגוניות
  • טיוב, גריעה והוספה של תהליכים עסקיים
  • זיהוי חריגות כספיות בזרימת ההון והנכסים בארגון (על פי הצורך, הזנקת ביקורת חקירתית)
  • בחינה ויצירה של מנגנון ביקורת שוטף ואפקטיבי
  • גיבוש נהלים, שגרות ניהול וכללים
  • גיבוש נתיבי ביקורת ואכיפה פנימית

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לספק לכם את כל המידע הנדרש לכם בנושא ביקורת פנימית, ולסייע בהזנקת תהליך הביקורת המתאים לארגונכם.

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחיבות וללא עלות!

השאירו פרטים