שירותי המשרד

ששון | גוטהלף | הרץ

ביקורת חשבונות

ביקורת חשבונות הוא תפקיד הליבה של רואה החשבון, במסגרת שירות ביקורת חשבונות מבצע משרדנו ביקורת המותאמת לצרכים הייחודיים של הלקוח הספציפי ומספק פתרונות ראיית חשבון מתקדמים בהתאם למבנה הבעלות בארגון הלקוח, לסטטוס הפיננסי ולתהליכים העסקיים, הפיננסיים, האופרטיביים והמשפטיים בארגון.

במסגרת שירות ביקורת חשבונות מביא משרדנו לידי ביטוי את התמחויותיו בתחומי ביקורת נוספים, ובראשם ביקורת חקירתית וביקורת פנימית, אותם ניתן להפעיל על פי הצורך וסביב סוגיות מס וחשבונאות ספציפיים, ובמטרה למנף כלים חשבונאיים סטנדרטיים לטובת מטרות הארגון.

מיסוי ותכנון מס

שיעור המס שעלינו לשלם על רווחינו הוא קבוע ונקבע על ידי רשויות המס, אבל חבות המס שלנו נקבעת לא רק על ידו, אלא גם ובעיקר על פי הסכום שמתוכו הוא נגזר. תכנון וייעוץ מס הוא שירות מקצועי, שמטרתו למזער את חבות המס או לדחות אותו, הכל במסגרת החוק ועל פי הוראות הרגולציה.

העולם של תכנון וייעוץ מס הוא עולם שמוכר מאוד לרשויות המס, שמצידן עושות כל מאמץ לסגור פרצות ולמזער את חופש ההשפעה על חבות המס שלנו. בתנאים אלה, רבים פונים אל התחום האפור בו תכנון המס מתבסס על מהלכים ספק חוקיים ספק לא חוקיים, מהלך שיכול לעלות ביוקר לכל מי שמנסה אותו. רואה חשבון מקצועי ומנוסה, שפועל בהגדרה בתחום הלבן ועל פי כל חוקי המס, יכול להשיג תוצאות מצוינות שישאירו יותר כסף בכיסו של הלקוח גם מבלי לעבור על הוראות החוק, אף לא במעט.

 

התמחות במיסוי חקלאות ומושבים

תחום מיסוי ייחודי, הדורש היכרות עם שורה של תקנות, הוראות וחוקים שגובשו על ידי רשויות המס במטרה לעודד את ההתיישבות, לקדם את פעילות החקלאות בישראל ולהסדיר את הסוגיות השונות הייחודיות לתחום זה.
הפעילות החקלאית המודרנית, על אף שנתפסת כפעילות Low-tech פשוטה ואלמנטרית, בפועל כוללת בתוכה שורה של רכיבי מס וניהול חשבונאי כדוגמת ניהול והעסקת עובדים זרים, ניהול משק חקלאי (שדות + בית), שילוב ייצוא ופעילות מול השוק המקומי, מענקים ותקציבי עידוד ממשלתיים, אשראי לחקלאות, חשיפה לסיכוני מזג אוויר, ניהול תזרים לפי עונות חקלאיות וכדומה, וזאת בנוסף לאתגרים החשבונאיים הרלוונטיים לכל גוף עסקי.

יכולותיו והתמחותו של רואה החשבון בתחום של מיסוי חקלאות ויישובים, משפיעות באופן ישיר על רווחיו של החקלאי, על התנהלותו מול רשויות המס ובמקרים מסוימים גם על שרידותו בתחום המאופיין בחוסר וודאות רב.
במסגרת התמחות המשרד בתחום מיסוי חקלאות ויישובים, אנו מלווים את לקוחותינו בתהליכי השקעות במשק, הרחבת היקפי פעילות, ניהול שוטף בעונות החקלאיות וביניהן, הכנות לעונות חקלאיות, גיוס השקעות ואשראי, ניהול סיכונים ותכנון מס, מיזוגים ורכישות, שותפויות חקלאיות וליווי בתהליכי ייצוא לשוק הבינלאומי.

לרשותנו צוות רואי חשבון מקצועיים ומיומנים, בעלי הכשרה ייעודית בתחום החקלאות וההתיישבות, ואחד מהם ישמח להעניק לכם הסבר מפורט על שירותינו המגוונים בתחום, ועל האופן בו תוכלו להסתייע בנו לניהול המשק החקלאי שלכם במקסימום הצלחה ובמינימום סיכון.

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

שירות הליבה של ענף החשבונאות, המוצע על ידי כל משרד רואי חשבון ונדרש על ידי כל עסק, חברה או ארגון. הנהלת חשבונות היא דרישה חוקית שמציבות רשויות המס בפני כל בעל עסק, אך גם דרישה עסקית שצריך כל עסק להציב בפני עצמו.

משרדנו מספק שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר לשורה ארוכה של בתי עסק (עוסק מורשה וזעיר), חברות בע”מ, עמותות, שותפויות, מלכ”רים וארגונים. לרשות המשרד ניסיון רב בביצוע הנה”ח בסיסית והנה”ח כפולה לחברות בע”מ ועסקים עם חבות מיסים חריגים (מס קניה, מס הון וכדומה).

 

לקוחות המשרד נהנים מהנהלת חשבונות דרך אפליקציה ייעודית בנייד ונמנעים מהגשת מסמכים פיזית.

במשרדנו, צוות מקצועי של מנהלי חשבונות בדרגה 1, 2 ו-3, המנהלים את חשבונות לקוחות המשרד באופן שוטף ומעניקים להם ראש שקט בכל הקשור לניהול המס השוטף.

ביקורת פנימית

תהליך שמיועד לבקר את פעילותו של הארגון ולהבטיח שהתהליכים העסקיים המתרחשים בו, מבוצעים בצורה יעילה וסדירה שעולה בקנה אחד עם מטרות הארגון ועם הנהלים שהוגדרו על ידו.

במסגרת תהליך ביקורת פנימית, נבחנת ההלימה בין הדרישות, הנהלים, הכללים ומדיניות הארגון, ובין האופן בו הם מבוצעים בפועל. במקרים של אי הלימה בין שני הגורמים, עלול להיווצר מוקד של חוסר יעילות, אי סדרים ואף פעילות לא חוקית של הונאה, הפרת אמונים או מעילה בכספי הארגון, מה שמוביל בהכרח להפסד כספי לארגון ולעיתים אף לסיכון מעמדו וקיומו.

במסגרת שירות ביקורת פנימית של משרדנו, אנו מבצעים בדיקה מקיפה של התנהלות הארגון, ובכלל זה הנהלה ודירקטוריון, בעלי תפקידים והפרדת תפקידים, ניתוח וניהול סיכונים, ניהול חשבונאי כולל, נתיבי הון ונכסים ותהליכים פנימיים בהיבטים פיננסיים, רגולטוריים ואופרטיביים. כמו כן, נבחנים נתיבי חוץ דרכם מתנהל הארגון אל מול גורמים חיצוניים והלימה עם האינטרסים וצרכי הארגון.

ביקורת חקירתית

שיעור ניכר מהפשיעה העולמית מתבצעת על רקע כלכלי כלשהו שלרוב מהווה את המניע המרכזי למעשי פשע גם בתוך ארגונים. ביקורת חקירתית היא ביקורת חכמה ושקטה שעושה שימוש בכלים חשבונאיים, על מנת לזהות מעשי הונאה, הלבנת הון, מעילה בכספים ושחיתות בארגון.

מטרתה של הביקורת החקירתית היא לבחון חריגות כספיות וחשבונאיות בהתנהלות העסק, במטרה לזהות התנהלות כספית המנוגדת לחוק בכלל ולמדיניות הארגון בפרט. במסגרת הביקורת, מבוצע מעקב אחרי תנועות הון ונכסים השייכים לארגון, ואחרי המסלולים בהם מועבר כסף בארגון פנימה ובין הארגון לגורמים חיצוניים.

תהליך הביקורת החקירתית מיועד לשמש ככלי חקירה בדיעבד, אך מהווה כלי חשוב ומרכזי גם במניעה מראש של פשיעה כלכלית בארגון. במסגרת הביקורת, נבחנים תהליכים פיננסיים ואופרטיביים בארגון, מבוצע מיפוי של חוליות חלשות דרכן נחשף הארגון לסיכוני פשיעה כלכלית והטמעה של נהלי בקרה ואכיפה ייעודיים.

ליווי וייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים

עסקים קטנים ובינוניים, לא רק שעליהם להתמודד עם סט שלם של אתגרים שאינם רלוונטיים לארגונים גדולים ומובילים, אלא שהיכולות שעומדות לרשותם לצורך התמודדות זו הן קטנות ומוגבלות הרבה יותר ביחס לחברות גדולות ומבוססות. לדיסוננס הזה שבין אתגרי העסק ובין יכולת ההתמודדות שלו איתם, ישנה השפעה ישירה על היכולת התחרותית שלו, על יכולות השיווק והפיתוח העסקי ובמקרים רבים גם על היכולת שלו לשרוד ולהמשיך הלאה.
במסגרת שירות ליווי וייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים של משרד רו”ח ששון גוטהלף הרץ, מספק משרדינו שורה של שירותים נקודתיים ומקיפים סביב הניהול השוטף וסביב אתגרים חריגים עימם אמור להתמודד העסק, ומעניק לו את היכולת לצלוח אותם עם כל הכלים הנדרשים לו להצלחה.